LIGA OCHRONY PRZYRODY

Ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody. Najstarsza organizacja ekologiczna w kraju. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.

Członkostwo

Liga opiera się na społecznej pracy członków. Członkiem Ligi może zostać każda osoba fizyczna, która zobowiąże się przestrzegać Statutu LOP, złoży pisemną deklarację (osoby dorosłe) przystąpienia do organizacji oraz opłaci składkę roczną.
Wysokość składki rocznej wynosi:
- dla osób dorosłych - 20 zł
- dla studentów, emerytów i nauczycieli - opiekunów szkolnych kół LOP - 10 zł
- dla dzieci i młodzieży szkolnej - 2 zł.

Next

Konkursy

Regulamin konkursu "Mój las 2019"

Regulamin konkursu "Moja zielona Bydgoszcz"

Wyniki konkursu "Mój las"

Next

Kontakt

LIGA OCHRONY PRZYRODY
ZARZĄD OKRĘGU

ul. Bernardyńska 6 85-029 Bydgoszcz

tel./fax 052 374 95 30
E-mail: lopbydgoszcz@gmail.com
Biuro ZO LOP czynne w czwartki od 16.00 do 17.30