LIGA OCHRONY PRZYRODY

Ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody. Najstarsza organizacja ekologiczna w kraju. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.

Członkostwo

Liga opiera się na społecznej pracy członków. Członkiem Ligi może zostać każda osoba fizyczna, która zobowiąże się przestrzegać Statutu LOP, złoży pisemną deklarację (osoby dorosłe) przystąpienia do organizacji oraz opłaci składkę roczną.
Wysokość składki rocznej wynosi:
- dla osób dorosłych - 20 zł
- dla studentów, emerytów i nauczycieli - opiekunów szkolnych kół LOP - 10 zł
- dla dzieci i młodzieży szkolnej - 2 zł.

Liga Ochrony Przyrody podpisała porozumienie o współpracy z Lasami Państwowymi.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi:

-Dla dzieci,
-Dla młodzieży,
-Dla nauczycieli,
-Dla rodziców.

Next

Konkursy

Regulamin konkursu "Mój las 2022"

Wyniki konkursu "Mój las 2023"

Next

Kontakt

LIGA OCHRONY PRZYRODY
ZARZĄD OKRĘGU

ul. Bernardyńska 6 85-029 Bydgoszcz

E-mail: lopbydgoszcz@gmail.com
Biuro ZO LOP nieczynneczynne